10 JULI 2008 BEZOEK AAN GRONINGEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER


Bezittelijke voornaamwoorden in het Duits

Vertaling van "attentie" in Duits. Dank voor de attentie bij aankomst. Danke für die Aufmerksamkeit bei der Ankunft. Ook het monotone zoemen van de motor vermindert de attentie achter het stuur aanzienlijk. Auch das monotone Summen des Motors verringert die Aufmerksamkeit hinter dem Steuer erheblich. Zo heeft u een altijd leuke attentie voor.


Dagen en maanden in het Duits

Als je ter attentie van een bepaalde medewerker in een bedrijf schrijft, vermeld je dat in het adres. Gebruik daarvoor de afkorting voor zu Händen von: z.H. [= t.a.v. = ter attentie van]. Vermeld de eventuele titels die die persoon heeft. LET OP: Na z.H. krijg je de derde naamval, daarom is het in het voorbeeld z.H. Herrn Dr. Siebert. Je eigen.


1 JUNI 2006 UW BRIEF VAN 17 MEI 2006 TER ATTENTIE VAN MEVROUW BOUKJE BÜGEL GABREËLS VAN HET NET

Deze standaard zinnen dienen als hulpmiddel bij het schrijven van een formele brief in het Duits of bij het voeren van een telefoongesprek wanneer je iets niet goed begrijpt.. Ter attentie van Zuhanden von. Met verzoek om terugzending Mit Bitte um Rücksendung. Volgens telefonische afspraak


24 FEBRUARI 1997 BRIEF UW KENMERK HW/ab/97/062 TER ATTENTIE VAN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM

Hoe is "ter attentie van" in Duits? Controleer de vertalingen van "ter attentie van" in het woordenboek Nederlands - Duits Glosbe : zu Händen, zu Händen von. Voor het comité bedoelde correspondentie wordt aan de Commissie gericht, ter attentie van de secretaris van het comité. Der für den Ausschuss bestimmte Schriftwechsel wird an die.


30 AUGUSTUS 2010 HET ORAKEL VAN FRIGILIANA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

40 standaardzinnen vertaald in het Duits ter inspiratie voor een zakelijke brief naar Duitse relaties. Menu . Voorbeeldzinnen; Briefindeling Duitse brief; Feestdagen; Meer Taal. Ter attentie van: zu Händen von: Ter kennisgeving: Zur Bekanntgabe: Ter informatie: Zur Information: Ter goedkeuring: Zur Genehmigung: Volgens afspraak: Gemäß.


24 MEI 2010 AANMELDING ALGEMENE LEDENVERGADERING TE LEIDEN TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE

Op 25 april is in het Publicatieblad een kennisgeving gepubliceerd ter attentie van de personen, groepen en entiteiten waarvan geen postadressen voorhanden waren (PB C 90, blz. A notice was published in the Official Journal on 25 April 2007 for the attention of those persons, groups and entities for whom no postal addresses were available (OJ C.


De beste aanhef voor je sollicitatiebrief (+voorbeelden) Beaks.nl

Online dictionaries by bab.la - loving languages


Duits gymnasium_vwohavo 1 Lesmateriaal Wikiwijs

Hierbij houd je dezelfde volgorde aan, maar in sommige gevallen voeg je nog een aantal gegevens toe. Bijvoorbeeld ter attentie van (t.a.v.) wie de brief is geschreven. In het Duits gebruik je daar de afkorting 'z.H.' voor. Dat staat voor 'zu Händen von'. Let hierbij op dat na 'zu Händen von' de derde naamval volgt. De volgorde is dan als.


Leren tellen in het Duits tot 10 eenvoudig voor beginners! YouTube

Ter attentie van houders van een vergunning voor het in de handel brengen en/ of parallelinvoer. For the attention of holders of marketing authorisations and/or authorisation for parallel imports. to the attention of. Ter attentie van *: Dit veld is verplicht. To the attention of *: This field is required.


Corresponderen in het Duits tips voor Duitse emails en brieven

Vertalingen in context van "ter attentie van" in Nederlands-Duits van Reverso Context: Dat zeg ik ter attentie van mevrouw Hautala.. Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen een opmerking ter attentie van de dienst van het Parlement: paragraaf 4 is in alle talen foutief.


Het Duitse werkwoord werden (+herhaling haben/sein) YouTube

Vertalingen in context van "ter attentie" in Nederlands-Duits van Reverso Context: Correspondentie betreffende de groep wordt aan de Commissie gericht, ter attentie van de voorzitter.. Ik wil ter attentie van het Parlement nog preciseren dat wij morgen ook gaan stemmen over de specifieke programma's en dat er amendementen zijn ingediend.


30 OKTOBER 1997 DE RONDE TAFEL TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA

Taaladvies.net: Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen) Ter attentie van is een vaste combinatie met een oude naamvalsvorm. De aanduiding ter attentie van of t.a.v. voor de naam van de geadresseerde is eigenlijk overbodig.


13 JULI 2004 TOEVAL TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER

terecht. terechtbrengen. terechtkomen. terechtkunnen. Look up the Dutch to German translation of ter attentie van in the PONS online dictionary. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function.


modale werkwoorden duits oefeningen en overzicht Studeersnel

De afkorting 'z. H.' is van 'zu Händen', dit staat voor 'ter attentie van'. Een postbusheet Postfach. Let op: Noteer de landnaam op de envelop in het Nederlands. In de brief schrijf je de landnaam in het Duits, behalve als je gebruik maakt van een vensterenvelop, dan moet je de landnaam in het Nederlands in de adressering schrijven.


Duits Vervoeging zwakke werkwoorden YouTube

Ter attentie van de heer Leguen de Lacroix. zu Hd. Herrn E. Leguen de Lacroix. Vertalingen in context van "ter attentie van de heer" in Nederlands-Duits van Reverso Context: Ik wil nog een opmerking maken ter attentie van de heer Galeote, die zo vriendelijk is om nu zijn koptelefoon op te zetten.


1 NOVEMBER 2010 EEN WEEKEND MET MR.DRS. MARC VAN HOORN TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA

ter attentie van. zu Händen · zu Händen von. Voorbeeld toevoegen. Vertalingen van "ter attentie" naar Duits in context, vertaalgeheugen. Verbuiging Verbuig. Match woorden. precies. enkele. Ter attentie van de ouderlingen.